top of page

קומיקס ועוד
מאת חגי "חגילר" גילר

לאנשים עם טעם מאוד ספציפי בקומיקס

תמהוני

עלילותיו המופלאות של דוגי ליברצם

ספינת החלל לביא

אימה באשכול הפיס

שונות

bottom of page